พิธีเปิดอาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.09 น. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีเปิดอาคารนวัตกรรม Innovation 10 ชั้น โดย พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ทำการเจิมป้ายอาคารและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น ได้มีพิธีเปิดอาคารโดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำพน กิตติอำพน องคมนตรี และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานตัดริบบิ้นในพิธีเปิดอาคาร โดยมีคณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร บุคลากรทั้งจาก สศก. และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมแสดงความยินดี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2137795069642916