ปาฐกถาพิเศษ 40 ปี สศก. นวัตกรรมสู่อนาคต

วันที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับเกียรติจาก นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ “40 ปี สศก. นวัตกรรมสู่อนาคต” หัวข้อ นโยบายภาคเกษตรไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้บุคลากร สศก. ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนางานภารกิจให้สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกรไทยในเวทีโลกให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิด และนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2137802802975476