การอบรมหลักสูตร “การพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร” ปีงบประมาณ 2562

       วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร” ปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม ณ ห้องอบรมสถาบันเกษตรราธิการ กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 40 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2269046146517807