สศก. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท สามร้อยยอด

      วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และนางจินตนา ปัญจะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี เข้าพบหารือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายสับปะรดโรงงานระหว่างโรงงานแปรรูปและเกษตรกร พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท สามร้อยยอด จำกัด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ และลงพื้นที่ดูแปลงสับปะรด โดยมีนายพิพัฒน์ สุกิจปาณีนิจ อุปนายกสมาคมสับปะรดไทยให้การต้อนรับ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2584008405021578