ประชุมชี้แจงและแถลงข่าวความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563

      วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงและแถลงข่าวความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2799240193498397