ประชุมหารือจัดทำรายละเอียดและงบประมาณมาตรการรองรับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและโรคระบาดโคโรนา (COVID-19) กรณีผลกระทบภาคการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง)

      วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมหารือจัดทำรายละเอียดและงบประมาณมาตรการรองรับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและโรคระบาดโคโรนา (COVID-19) กรณีผลกระทบภาคการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดและงบประมาณมาตรการรองรับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและโรคระบาดโคโรนา (COVID-19) กรณีผลกระทบภาคการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณา

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2801398906615859