สศก. ประชุมหารือนายกสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว

      วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมหารือร่วมกับ นายวิชิต วิทยฐากรณ์ นายกสมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว เพื่อแนวทางและกระบวนการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองของกลุ่มผู้รับซื้อถั่วเหลือง กับสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินธุรกิจรับซื้อและจำหน่ายเมล็ดถั่วเหลือง ตลอดจนมาตรการจำกัดการใช้สาร 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ต่อไป ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2801797906575959