สศก. คุมเข้ม ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายป้องกันไวรัสโควิด-19

      วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ณ บริเวณทางเข้า-ออกอาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมทั้ง มีการเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้คอยบริการเพื่อเป็นมาตรการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ตั้งจุดให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ 4 จุด ได้แก่ บริเวณทางเข้า-ออกอาคารวิสัยทัศน์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร อาคารนวัตกรรม และอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2801935356562214