เลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่พบเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว อ. บางสะพาน ทับสะแก และพื้นที่ใกล้เคียง

          วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผอ.สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร นายวินิต อธิสุข ผอ.ศูนย์สารสนเทศการเกษตร นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี นางจินตนา ปัญจะ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี นางพรพรรณ เห็นสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค ลงพื้นที่พบเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว อ.บางสะพาน ทับสะแก และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2806144452807971