การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเตรียมการบริหารจัดการน้ำ

      วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขตเกษตรกรรม สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ ด้วยแนวคิดธนาคารน้ำใต้ดินโดยทีมงานจาก American Groundwater Solutions (AGS) มาให้ข้อมูลและความเห็นร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2814221095333640