แถลงข่าวมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์โควิด-19

      วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแถลงข่าวมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แถลง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2971808712908210