เลขาธิการ สศก. ร่วมประชุมจัดทำแผน EEC

      วันที่ 16 ตุลาคา 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC และการขับเคลื่อนในสินค้า 5 cluster หลัก ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3389516254470785