เลขาธิการ สศก. อนุญาตให้เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ

      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุญาตให้ H.E. Mr. Taha Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) ณ ห้องประชุมเลขาธิการ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3478105962278480