เลขาธิการ สศก. เป็นประธานเปิดการอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 6 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3725882554167485