สศก. ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

          วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ
 
-- -- -- -- --