ลธก. สศก. ลงพื้นที่ นรม. เยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

          วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมลงพื้นที่นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network Foundation : LPN) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการ LPN บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ให้กับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
-- -- -- -- --