ลธก. สศก. ลงพื้นที่ นรม. ตรวจเยี่ยมองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร

          วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมลงพื้นที่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ชมการทำงานขององค์​การสะพานปลาสมุทรสาคร​ เพื่อดูกระบวนการ ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร การเข้าออกของเรือประมงตามระเบียบของกรมประมง​ และชมการสาธิตระบบฐานข้อมูลการสแกนม่านตา (Iris Scan System) รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ตลอดจนพบปะและรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวประมง​สมุทรสาครด้วย
-- -- -- -- --