ลธก. ลงพื้นที่ติดตามบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร จ.กาฬสินธุ์

          วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายไกรสร กองฉลาด) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 (ขอนแก่น) เพื่อแนะนำติดตามและประสานงานการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรของ จ.กาฬสินธุ์
-- -- -- -- --