ลธก. เยี่ยมชมการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและดูงานการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงลิง ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายไพศาล รัตนวิสัย ประธานกลุ่มแปลงใหญ่พร้อมสมาชิกให้การต้อนรับ