ลธก. สศก. ประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร จ.ยโสธร

         วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 และนายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 ร่วมประชุมหารือกับ นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแนะนำติดตามและประสานงานการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรของ จ.ยโสธร ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
-- -- -- -- --