ลธก.สศก. ประชุมย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานระยะกลางของผู้จัดการทั่วไป สำนักเลขานุการ APTERR

         วันนี้ (12 มีนาคม 2561) ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะ เดินทางเตรียมร่วมประชุมคณะมนตรีขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Council) ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 โดยในวันนี้ ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยgrnjvประเมินผลการปฏิบัติงานระยะกลางของผู้จัดการทั่วไปของสำนักเลขานุการ APTERR ณ โรงแรมลาวพลาซ่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
-- -- -- -- --