ลธก.สศก. ร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน

      วันที่ 13 มีนาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะผู้แทนคณะมนตรี APTERR (Council Member) ของประเทศไทย ร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Council) ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยคณะมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศบวกสาม คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี ท่านทองผัด วงมะนี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว เป็นประธานเปิดการประชุม สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 พร้อมหารือเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณสำหรับปี 2561 ของสำนักเลขานุการ APTERR ตลอดจนพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจของคณะมนตรี APTERR ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561
-- -- -- -- --