การแถลงข่าวในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2561

         วันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยรองเลขาธิการ 2 ท่าน นายฉันทานนท์ วรรณเขจร และ นางอัญชนา ตราโช แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2561 ณ ห้องสมุดคติการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยแถลงประเด็นข่าวรวม 4 ประเด็น ได้แก่ บทบาทและทิศทางการดำเนินงาน สศก. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 และแนวโน้มทั้งปี 2561 ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 และผลกระทบเศรษฐกิจการเกษตรจากการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ทั้งนี้ สื่อมวลชนและท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.oae.go.th และ FB เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
-- -- -- -- --