พิธีการทางศาสนาในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2561

วันที่ 24 มีนาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีการทางศาสนา ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมสักการะศาลพระภูมิ รูปปั้น ดร.สมนึก ศรีปลั่ง และอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2561