ประมวลภาพผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีสศก.ครบรอบ39ปี

ประมวลภาพผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี สศก. ครบรอบ 39 ปี วันที่ 24 มีนาคม 2561 ดร.วิระโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ในโอกาสร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 39 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประจำปี 2561 ทั้งนี้ สศก. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมสมเด็จพระยุพราชในโอกาสนี้