การประชุมเตรียมความพร้อม ครม. สัญจร

วันที่ 27 เมษายน 2561 ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้เชี่ยวขาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของ รมว. กษ. และการประชุม ครม. สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1689723894450038