ลธก. สศก. ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ จ.สุรินทร์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร. ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และนางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1699270983495329