ลธก.สศก.ร่วมงานพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์

ลธก.สศก.ร่วมงานพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมงานพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ประจำปี 2561 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1697470093675418