นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามท่าน ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร สศก.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นำคณะเจ้าหน้าที่ สศท.5 ลงพื้นที่ติดตามท่าน ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร สศก.ในการลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน Homestay บ้านสนวนนอก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนโบราณที่ดำรงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบวิถีชุมชนเขมร และมีการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ จ.บุรีรัมย์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1700480840041010.1073744349.305326962889745&type=1&l=8f77b01e63