นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ติดตามท่าน ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมสนับสนุนข้อมูลการประชุม ครม. ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ได้เดินทางติดตามท่าน ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ดร. ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลคณะนายกรัฐมนตรี ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1700194696736291.1073744347.305326962889745&type=1&l=8b4ef18f86