นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ติดตาม ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เยี่ยมชมถนนคนเดินเซราะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (Sroew Ground Walking Street)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นางสาวนงนุช ดีแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ลงพื้นที่ติดตาม ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร. ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เยี่ยมชมถนนคนเดินเซราะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (Sroew Ground Walking Street) ถนนสายวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1699582793464148.1073744346.305326962889745&type=1&l=dcaccbb254