ลธก.สศก. บันทึกเทปรายการคนไทยหัวใจเกษตร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ คนไทยหัวใจเกษตร ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ทิศทางสถานการณ์มันสำปะหลังซึ่งให้ราคาดีจะเป็นอย่างไรต่อไป การรับมือผลผลิตลำไยที่กำลังจะออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้ รวมทั้งความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงานต่างๆ ในการบูรณาการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี MCOT HD โดยจะออกอากาศ เป็นสกู๊ป รวม 3 เทป ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1773618769393883