ลธก. สศก. ร่วมหารือแนวทางการบริหารภาคการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน ระหว่างภาครัฐ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมหารือแนวทางการบริหารภาคการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมี นายอิสระ ว่องกุศล นำเสนอแนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตร และคณะที่ปรึกษา บริษัท Roland Berger ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1785358104886616