ลธก.สศก. บันทึกเทปรายการคนไทยหัวใจเกษตร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ คนไทยหัวใจเกษตร ในประเด็นสถานการณ์และมาตรการห้ามนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศชั่วคราวในช่วงเวลา 3 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหามะพร้าวตกต่ำ รวมทั้งความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี MCOT HD โดยจะออกอากาศ เป็นสกู๊ป รวม 3 เทป ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1788145351274558