ลธก. สศก. ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูยน์เรียนรู้

ลธก. สศก. ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูยน์เรียนรู้ผักอินทรีย์ธรรมเกษตร ไร่ภูตะวัน ออร์แกนิคฟาร์ม วันที่ 23 กรกฎาคม 25611 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการการเกษตร และ นายไพฑูรย์ ลีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 ร่วมเดินทางลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีพบประชาชนชาวอำนาจเจริญและผู้นำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด ณ บ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ จ.อำนาจเจริญ เยี่ยมชมศูยน์เรียนรู้ผักอินทรีย์ธรรมเกษตร ไร่ภูตะวัน ออร์แกนิคฟาร์ม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1794348683987558