การประชุมสรุปข้อมูลการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมสรุปข้อมูลการตรวจราชการ และประชุม ครม. สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน) ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1834772776611815