เลขาธิการ สศก. ให้การต้อนรับคณะจาก MAFF ประเทศญี่ปุ่น

เลขาธิการ สศก. ให้การต้อนรับคณะจาก MAFF ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Takaya Komine, Director of Grain Trade and Operation Division, Crop Production Bureau, MAFF ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย ได้ใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนแนวทางดำเนินงานความร่วมมือในประเด็นต่างๆ เช่น การดำเนินงานของ APTERR การนำเข้าสินค้าเกษตรของญี่ปุ่นจากประเทศไทย เป็นต้น ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1846452055443887