การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (Special SOM-39th AMAF)

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (Special SOM-39th AMAF) ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหาร และแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ พร้อมทั้งเป็นโอกาสในการรายงานผลการดำเนินงานของไทยที่เกี่ยวกับความมั่นคงอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน และอาเซียน+3 ได้แก่ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม (APTERR) และโครงการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม (AFSIS) ตลอดจนความร่วมมือด้านสินค้าโปรโมทอาเซียน ในส่วนที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1850528445036248