การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 23 - 4 / 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1852804981475261