ลธก. สศก. ให้สัมภาษณ์นิตยสารการเกษตร ในประเด็นภาพรวมการค้าทุเรียน

วันที่ 4 กันยายน 2561 ดร.วิระโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์สื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารการเกษตร เกี่ยวกับภาพรวมทางการค้าทุเรียนไทย แผนการส่งเสริมการขายทุเรียนในอนาคต และแนวทางมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า โดยจะเผยแพร่ในนิตยสารเมืองไม้ผล และสื่อออนไลน์เว็บไซต์ พลังเกษตร.com

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1859881830767576