ประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 5 กันยายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานประชุมผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1860981043990988