ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0

การสัมมนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0 วันที่ 13 กันยายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา สู่การปฏิรูปเกษตรไทย ยุค 4.0 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ได้รับทราบนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายเกษตร 4.0 สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย” โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน และบรรยายพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนศกอ. สู่เกษตร 4.0” นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาโดยผู้แทน ศกอ. และการบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ตลอดจนการศึกษาดูงานในวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งนี้ มี ศกอ. จากทั่วประเทศเข้าร่วม ซึ่งเป็นผู้นำการเกษตรในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมกว่า 800 ราย และผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นประมาณ 1,200 ราย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1870488616373564