ลธก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดกระบี่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในการนี้นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายชาญชัย ศศิธร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและติดตามการลงพื้นด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/roae8/