การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค (จ.ชลบุรี)

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ จ.ชลบุรี โดยมี นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาค รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบูรณาการข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนให้การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาคมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2213388652083557