ลธก.สศก. ให้สัมภาษณ์รายการเกษตรสนามเป้า

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการเกษตรสนามเป้า ในประเด็น สถานการณ์สินค้าเกษตรครึ่งปีหลัง 2562 และการดำเนินงานแผนข้าวครบวงจร ปี 2562/63 ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันที่ 25 พฤษภาคม และ วันที่ 1 มิถุนายน 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2214808388608250