พิธีลงนาม (MOU) ด้านการส่งเสริมพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ “ระหว่าง กษ. กับ บริษัท ช้อปปี้ ประเทศไทย จำกัด”

      วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมพิธีลงนาม (MOU) ด้านการส่งเสริมพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ “ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ บริษัท ช้อปปี้ ประเทศไทย จำกัด” ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3114356961986717