การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ร่วมกับ CAT

      วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT) ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3114768765278870