การประชุมหารือข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2563

      วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2563 และแนวโน้ม ณ ห้องประชุม 2 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3120174174738329