เลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาดสินค้าเกษตร สศท. 4 จ.ขอนแก่น

      วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาดสินค้าเกษตร พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น โดยมีนายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3126058684149878