เลขาธิการ สศก. ให้สัมภาษณ์รายการคนไทยหัวใจเกษตร ในประเด็น “กระทรวงเกษตรฯ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 สืบสาน รักษา ต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนโครงการแรงงานคืนถิ่นฯ ต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือภาคี ขยายผลทั่วประเทศ”

      วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์รายการคนไทยหัวใจเกษตร ในประเด็น “กระทรวงเกษตรฯ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 สืบสาน รักษา ต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนโครงการแรงงานคืนถิ่นฯ ต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือภาคี ขยายผลทั่วประเทศ” โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 mcot HD ในเดือนสิงหาคม 2563

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3128326757256404